26/03/09

Reprodutor Dewplayer

MiniClassicMulti


Un reprodutor baixo licenza Creative Commons de utilización libre e gratuíta. Na páxina de Dewplayer encontrarás todo o necesario para colocar un destes reprodutores: Mimi, Classic ou Multi. Deberás de descargar o ficheiro .swf correspondente ao reprodutor que elixas e colocalo no teu servidor, despois, na mesma páxina, poderás xerar o código necesario para colocalo na túa páxina.

<object type="application/x-shockwave-flash" data="URL do arquivo .swf?mp3=URL do noso arquivo .mp3" width="160" height="20">,<param name="wmode" value="transparent" />:<param name="movie" value="URL do arquivo .swf?mp3=URL do noso arquivo .mp3" /></object>

CDex

Imaxe da interface de CDex
Cdex é un programa de código aberto, traducido a galego, que nos permite extraer os audios dun Cd ao disco duro e codificalos en formatos comprimidos (mp3, ogg) máis adecuados para distribuílos en internet. A primeira imaxe mostra a interface do programa cando introducimos un Cd no lector do equipo. Clicando na imaxe verás o significado das iconas da barra lateral.

Configuración

CDex en galego:
Na páxina de descarga do programa encontrarás tamén o ficheiro de lingua (galician.cdex.lang) que deberás de gardar na carpeta lang que o programa crea ao instalalo. O camiño normalmente é C:\Arquivos de programa\CDex_150\lang. Reinicia CDex e marca galician en Opcións>seleccionar idioma>galician.


Xeral. As etiquetas ID3 gardan información de cada pista dentro de cada arquivo mp3. A versión 2 (IDv2) permite máis de 30 caracteres nos campos de nome de artista, pista e comentarios e outros campos extra.
A normalización úsase cando un Cd conten pistas con diferentes niveis de volume e queremos igualalos en todas as pistas do Cd. Esta opción só funciona cando temos desactivada a "codificación ao voo" na pestana Decodificador.


Decodificador. É conveniente que nos paremos un pouco nesta pestana. Aquí poderemos escoller o tipo de codificación que aplicaremos ás pistas de audio que se extraen do Cd e os seus parámetros de calidade. No campo Decodificador aparece por defecto o codec Lame MP3 Encoder que nos permitirá extraer as pistas do Cd a mp3. Tamén podemos xerar outro tipo de arquivos como Ogg Vorbis, por exemplo, só teremos que escoller o decodificador adecuado. Escollemos aquí a calidade do arquivo de saída. Unha Ratio de 128 kbps debería de ser suficiente para a música e 96 kbps para as nosas gravacións de voz.
Activando a opción "decodificación ao voo" as pistas de audio convértense directamente a formatos comprimidos sen pasar por unha copia previa en formato WAV.


FreeBD Remota. Activando "autoconectar a FreeBD remota", cada vez que introduzamos un Cd, o programa conectarase cunha base de datos que nos proporcionará os títulos das pistas, do álbum e o nome do artista. Para poder utilizar este servizo hai que incluír unha conta de correo no campo "o teu e-correo".

Con estes parámetros de configuración extraemos a primeira das pistas, primeiro como WAV e despois como mp3. O resultado é esteNarradio. 56 historias no ar. Na voz das autoras e dos autores.


Xavier Alcalá. Piñón de Ferrol
descarga o arquivo

25/03/09

Audacity. Configuración básica

Desde Editar>Preferencias accedemos ao cadro de diálogo de configuración do programa:


A pestana Audio E/S permítenos escoller as entradas e saídas de audio (normalmente a tarxeta de son do noso equipo), tamén podemos escoller o número de canles das nosas gravacións. Pode ser interesante marcar a opción de "Reproducir unha pista mentres se grava", así poderemos realizar unha gravación de voz ao tempo que escoitamos a música coa que queremos sincronizala.


Na pestana Calidade escolleremos os parámetros dos nosos arquivos de audio. Recomendaremos utilizar para as nosas gravacións o estándar Cd, isto é, 44.100 mostras por segundo cunha resolución de 16 bits. Audacity utiliza por defecto 32 bits de codificación.


Formatos de arquivo. Coa primeira opción, os arquivos importados poden cambiarse, moverse ou eliminarse da carpeta orixinal sen que isto afecte ao proxecto de Audacity (Audacity garda os seus proxectos coa extensión *.aup). Coa segunda opción o proxecto de Audacity depende deses arquivos e calquera modificación neles afectará ao proxecto.
Escollemos depois o formato descomprimido de exportación, neste caso WAV e as opcións de exportación a Ogg Vorbis e a Mp3. Nas opcións de exportación a Mp3 debería de ser suficiente unha ratio de bits (Bit Rate) de 96 kbps (kilobits por segundo) para as nosas gravacións de voz. Sempre é recomendable facer probas con outras ratios para encontrar os parámetros de calidade máis adecuados.

A primeira vez que se abre esta pestana aparece así:


Se clicamos en "buscar libraría", Audacity advirte que


Podemos descargar o codificador LAME Mp3 encoder desde a mesma páxina de descargas de Audacity. Estas mesmas ligazóns están no apartado Descargas deste blogue.

Para descargar e instalar o codificador Lame mp3 encoder:

  • Imos á páxina de descarga.
  • Localizamos e descargamos o arquivo comprimido libmp3lame-win-3.98.2.zip (para Audacity en Windows)
  • Descompriminos o arquivo e gardamos a libraría lame_enc.dll. Podemos gardala onde queiramos, un bon lugar pode ser a carpeta Plug-Ins creada ao instalar Audacity (C:\Arquivos de programa\Audacity\Plug-Ins)
  • Cando utilicemos por primeira vez a opción de exportación a mp3 o programa pedirá que localicemos esta libraría. Só hai que facelo unha vez.

 
Ir arriba